ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 390
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 390

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÌÁÚÏÓ 2022 ÅÔÏÓ 33ï ÖÕËËÏ 390 €: 1,30 09Ìáú.22 Επικεφαλής δημοτικής κίνησης με στόχο να αλλάξει η εικόνα στον δήμο Σιντικής ¢íèéìïò ÃåùñãéÜäçò: «Åíþíïõìå äõíÜìåéò ãéá ôï restart ðïõ Ý÷åé áíÜãêç... More

Read the publication