ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 373
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 373

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2020 ÅÔÏÓ 32ï ÖÕËËÏ 373 € : 1,30 16Äåê.20 Καθαρίστηκε τμήμα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο από την αντιπεριφέρεια με την συνδρομή Καραμανλή, όμως... äåí ëýíåôáé ñéæéêÜ ôï ðñüâëçìá... More

Read the publication