29583
Read

29583

by sariyakobi

‫יושב בשדה לא יוצאת לי אפילו‬ ‫אייכה‬ ‫מילה‬ ‫לא כל שכן דיבור של אמת לא כל‬ ‫ריבונו של עולם אם נדבר גלויות‬ ‫שכן תפילה‬ ‫סגולה‬ ‫לפעמים אין לי כח בעולמך להיות‬ ‫מחשבות של הבל מעל ראשי‬ ‫אנה מפנך אסתתר ?‬ ‫משוטטות‬ ‫תראו איך שהיא מנגנת‬ ‫מה אטען מה אצטדק מה... More

Read the publication