თანამედროვე ტექნოლოგიების დანეგრვა სასწავლო პროცესში (1)
Read

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანეგრვა სასწავლო პროცესში (1)

by Elizabet Badashvili

სასწავლო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის სამოქმედო გეგმა N აქტივობები/შინაარსი პასუხისმგებელი პირი 2018 წელი 2019 წელი IX X X XI I I I I V V I I I I V I I 1 კითხვარის შევსება დირექტორი, (რამდენად იყენებენ მასწავლებლები მილენიუმის პროგრამის... More

Read the publication