буклет2
Read

буклет2

by vasya9911

Наі нженерно-педагогі чномуфаку льтеті здійснюєтьс япі дготовкафахівцівосві тньо- кваліфікаційнихрі вбакалавр,с вні пеціалі ст, маг і стрз анормативниміс короченим термінаминавчанняз аспеці альностями: Нормат ивнийт ермі ннавчання: Напрям«Профес ійнаос... More

Read the publication