VI KLASI - Qart. Literatura (Mostav. Tsigni) _ I Natsili
Read

VI KLASI - Qart. Literatura (Mostav. Tsigni) _ I Natsili

by Nino Nakudashvili

vaxtang rodonaia, nino nakudaSvili, avTandil arabuli, engur qurcikiZe, marine xuciSvili qarTuli literatura moswavlis wigni I nawili II nawili 6 I nawili dafinansebulia `moswavleebis saxelmZRvaneloebiT uzrunvelyofis programis~ farglebDSi

Read the publication