Moswavle 6 (2)
Read

Moswavle 6 (2)

by Nana Janjibukhashvili

nino qumsiSvili maia oTiaSvili rati julayiZe irine miqaZe ia gabunia 6 musika moswavlis wigni (meore nawili) `klio~ `wyarosTvali~

Read the publication