Moswavle 3
Read

Moswavle 3

by Nana Janjibukhashvili

maia oTiaSvili ia gabunia musika da maia oTiaSvili ia gabunia maia oTiaSvili ia gabunia b a v S v e b i 3 musika musika da da v S vebi moswavlis b a bavSvebi maia oTiaSvili ia gabunia musika maswavleblis wigni 3 da vebi bavS moswavlis maswavleblis wigni 3... More

Read the publication