IP קובי גורן כתובות.
Read

IP קובי גורן כתובות.

by אבנר-שמשון יצחק

‫קובי גורן‬ ‫כתובות ‪IP‬‬ ‫‪ 1.4‬כתובות ‪IP‬‬ ‫הפרוטוקול המרכזי שחשוב לדון בו בהרחבה כאשר מדברים על ‪ TCP/IP‬הנו פרוטוקול ‪ .IP‬כתובת‬ ‫‪ ,IP‬הנה מזהה מספרי‪ ,‬שיוקצה לכל התקן ברשת ‪ .IP‬כתובת זו בעצם מציינת את מיקומו של‬ ‫ההתקן הספציפי ברשת‪.‬‬ ‫כתובת ‪... More

Read the publication