Newsletters Masdar N° 32
Read

Newsletters Masdar N° 32

by Masdar JOURNAL

‫‪E‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺎ‪:‬‬ ‫أﮐﺜﺮ ﻣﻦ ‪43‬‬ ‫ﻣﻠﯿﻮن ﺳﺎﺋﺢ‬ ‫ﻓﯽ ‪2018‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ - 32‬ﻣﻦ ‪ 07‬ﺇﻟﻰ ‪ 13‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ - 2019‬ﻣﻦ ‪ 01‬ﺇﻟﻰ ‪ 07‬ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ - 1440‬ﺍﻟﺴﻌﺮ‪30 :‬ﺩﺝ‬ ‫‪06‬‬ ‫ﻗﯿﻄﻮﻧﯽ‪ :‬ﻣﺮاﺟﻌﮥ أﺳﻌﺎر اﻟﮑﻬﺮﺑﺎء ﻟﯿﺴﺖ... More

Read the publication