ჰეროდოტე 2
Read

ჰეროდოტე 2

by Aqauri

Vწიგნი ტ ე რ ფ ს ი ქ ორ ე 1. სპარსელებმა, რომლებიც დარიოსმა ევროპეში დატოვა და რომელ-თაც მეგაბიძოსი განაგებდა, ჰელესპონტელთაგან პირველად დაიპყ-რეს პერინთოსელები; რადგან მათ არ ისურვეს დარიოსის ქვეშევრ-დომები გამხდარიყვნენ. სწორედ ამათ იყო, რომ უწინ... More

Read the publication