67 1r 0
Read

67 1r 0

by XYZ

LXVII Olimpiada Matematyczna Zadanie 2 . W trójkacie ֒ ABC punkt D leży na boku BC, E — na boku AB, przy Rozwiazania zadań konkursowych czym BD = AC, AD = AE i AB 2 = AC · BC. Dowieść, że < ) BAD = < ) CEA. ֒ Rozwiazanie zawodów stopnia pierwszego ֒... More

Read the publication