Використання сучасних ігрових форм у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні
Read

Використання сучасних ігрових форм у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні

by Татьяна Кириленко

Центральна міська публічна бібліотека Краматорської міської ради Організаційно-методичний відділ Ш кол а п р а к т и ч н о ї м а й с т е р н о с т і «І н т е л е к т у а л ь н і і г р и я к с п о с і б а к т и в а ц і ї і н т е р е с у д о ч и т а н н я т а... More

Read the publication