Coirós Inverno 2018 (4).
Read

Coirós Inverno 2018 (4).

by Bng das Mariñas

Trasladamos ao Parlamento os recortes en sanidade nas Mariñas Oñ BNGñ presentouñ unhañ iniciativañ noñ Parlamentoñ pedindoñ persoalñ eñ recursosñ parañ unñ servizoñ... More

Read the publication