גיליון 018
Read

גיליון 018

by עיתון קול-קורא מהדורה דיגיטלית

‫‚יליון ‪018‬‬ ‫‪ ‬ב"ה יום ˘לי˘י‬ ‫י"ח בח˘ון ˙˘ע"ח )‪7.11.17‬‬ ‫‪(7.11.17‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬פר˘˙ חיי ˘רה‬ ‫יˆי‡ה‬ ‫כניסה‬ ‫‪17:20 16:08‬‬ ‫ירו˘לים‪:‬‬ ‫‪17:21 16:22‬‬ ‫˙ל ‡ביב‪:‬‬ ‫‪17:20 16:12‬‬ ‫חיפה‪:‬‬ ‫‪‰‬זמנים חו˘בו לפי "חזון ˘מים"‬ ‫מ˜ומון ˙ורני ב‡זור... More

Read the publication