Caesara 459
Read

Caesara 459

by CNEWS

‫נוסד ב‪1998-‬‬ ‫גיליו מס ‪27.4.18 459‬‬ ‫יקירת החוף‬ ‫ות יקירת חו‬ ‫ה ר הו ק רי ה‬ ‫קיסריה‬ ‫ס‬ ‫י ותה הת ד ות‬ ‫הקהי ה‬ ‫עושה צדק‬ ‫הוריי בי ס קיסריה‬ ‫ו ד רת ור ר ק‬ ‫מאיימים בשביתה‬ ‫ו חית די י ש חה‬ ‫ת רו ה רו ה‬ ‫ההורי וחי‬ ‫ח ת הט ור הורי‬ ‫ו יקויי... More

Read the publication