gomore יוני 17
Read

gomore יוני 17

by moroptions

‫יוני ‪2017‬‬ ‫המגזין לעסקים בישראל‬ ‫‪8‬‬ ‫בוא תראה‬ ‫העלויות‬ ‫הנסתרות‬ ‫של המותגים‬ ‫כמה יפה‬ ‫זה להיות‬ ‫היו שלום‬ ‫ותודה על המיתוג מכוער‬ ‫‪6‬‬ ‫אבל ערכי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10‬‬ ‫אותנטיות במיתוג‬ ‫רק מותגים‬ ‫‪19‬‬ ‫האם‬ ‫יכולים להצליח?‬ ‫טחה שצריכה להתקיים‬... More

Read the publication