חוברת כאן בונים מקדש לדפוס
Read

חוברת כאן בונים מקדש לדפוס

by chani

‫ב"ה‬ ‫ֹוברת ִלּמּוד‬ ‫ח ֶֶ‬ ‫ַּומ ְד ֵּבקֹות ְּבנ ֵֹוׂשא‬ ‫ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה‬

Read the publication