ინდ გეგმა
Read

ინდ გეგმა

by ეკა ლეკვეიშვილი

# საჭიროება აქტივობა პერიოდი აქტივობის კომენ განხორციელ ტარი ების შენიშვ ინდიკატორი ნა 1 ეფექტიანი 1. ლიტერატურის პერიოდულა თვითშეფასე . სასწავლო გაცნობა დ2017- ბის ცხრილი გარემოს 2018 წელი შექმნა 2.მოსწ.თანამშრომ პერიოდულა ლობა და მათი დ2017- მოსწავლეთა... More

Read the publication