Náš Čas 2 / 2019
Read

Náš Čas 2 / 2019

by Lubo Balko

NÁŠ ČAS SLOVO, ČO UM AJ SRDCE VAŠE POSILNÍ... Konštantín Filozof: Proglas 2019 | číslo 2 ČASOPIS UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE ročník XXIII. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UKF 2019 | INŠPIROVALI, AKO UČIŤ INFORMATIKU PÚTAVO PROGRAMOVAŤ MÔŽE KAŽDÝ | TÝŽDEŇ... More

Read the publication