מפעם ערוצי התקשורת עם הציבור בעידן הדיגיטלי
Read

מפעם ערוצי התקשורת עם הציבור בעידן הדיגיטלי

by unigraph

‫הכשרת נבחרים ברשות המקומית‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הפנים‬ ‫כנס ארצי‬ ‫ימי הכשרה‬ ‫לראשי‬ ‫מחוזיים‬ ‫רשויות‬ ‫לחברי‬ ‫הכשרה‬ ‫חדשים‬ ‫מועצה‬ ‫ייעודית‬ ‫ליושבי ראש‬ ‫מדריך‬ ‫ערוצי התקשורת עם הציבור בעידן הדיגיטלי‬ ‫ועדות‬ ‫לנבחר‬ ‫במהדורה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫סל תוכניות... More

Read the publication