Zpravodaj města Mikulov 10/2019
Read

Zpravodaj města Mikulov 10/2019

by Jitka Sobotková

Z P R A V O D A J M Ě S T A 15. května 2019 ● ČÍSLO 10 ● ROČNÍK XX ● ZDARMA Nové učebny na ZŠ Valtická–Pavlovská budou sloužit dětem vybavením v konečném důsledku nabídne žákům kvalitnější výuku, což se promítne i do úrovně jejich znalostí a dovedností,... More

Read the publication