Zpravodaj města Mikulov 4/2018
Read

Zpravodaj města Mikulov 4/2018

by Jitka Sobotková

Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. února 2018 ● ČÍSLO 4 ● ROČNÍK XIX ● ZDARMA Městské byty – jak město s tímto majetkem hospodaří? Přístup města Mikulova k městským bytům se v posledních letech výrazně změnil. Ve vlast- nictví města je nyní 381 bytů a většina... More

Read the publication