Zpravodaj města Mikulov 10/2018
Read

Zpravodaj města Mikulov 10/2018

by Jitka Sobotková

Z P R A V O D A J M Ě S T A 16. května 2018 ● ČÍSLO 10 ● ROČNÍK XIX ● ZDARMA Na ulici Venušina vzniká A pro jaké obyvatele jsou byty určeny? V sociálních bytech budou mít možnost bydlet Ozvěny Zlín Film Festivalu osm bytů sociálního bydlení zejména lidé,... More

Read the publication