Zpravodaj města Mikulov 15/2018
Read

Zpravodaj města Mikulov 15/2018

by Jitka Sobotková

Z P R A V O D A J M Ě S T A 29. srpna 2018 ● ČÍSLO 15 ● ROČNÍK XIX ● ZDARMA Mikulovské školy i školka v úmyslu s velkou snahou dokončovat všechno ještě letos,“ řekla místostarostka Marie Leskovja- Na Základní škole Hraničářů se modernizovaly učebny (oprava... More

Read the publication