Zpravodaj města Mikulov 9/2019
Read

Zpravodaj města Mikulov 9/2019

by Jitka Sobotková

Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. května 2019 ● ČÍSLO 9 ● ROČNÍK XX ● ZDARMA Slavnosti města nabídnou bohatý program pro každého a speciálním prohlídkám v rámci Muzejní noci, která nabídne mnohdy nepřístupné části miku- lovských historických dominant. Hlavní... More

Read the publication