05 שער הבטחון
Read

05 שער הבטחון

by zevel

‫חובת‬ ‫הבטחון‬ ‫שער‬ ‫הלבבות‬ ‫הבטחון‬ ‫שער‬ .‫השער‬ ‫פתח‬ ‫וזה‬ ,'‫יתב‬ ‫האלהים‬ ‫על‬ ‫בבטחון‬ ‫הקדמה‬ ‫ראיתי‬ ,‫האלהים‬ ‫עבודת‬ ‫קבלת‬ ‫בחיוב‬ ‫מאמרנו‬ ‫שקדם‬ ‫מפני‬ ,‫המחבר‬ ‫אמר‬ ‫והוא‬ ,'‫יתב‬ ‫האלהים‬ ‫לעובד‬ ‫הדברים‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫צריך‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬... More

Read the publication