תרשים מערך שיעור
Read

תרשים מערך שיעור

by Hanan Naddaf

‫הקריאה‬ ‫שטף‬ ‫על‬ ‫הקונטמפלטיבית‬ ‫השיטה‬ ‫השפעת‬ ‫השיעור‬ ‫מערך‬ ‫השיעור‬ ‫מערך‬ ‫פתיחה‬ ‫פתיחה‬ ‫מדיטציה‬ ‫מדיטציה‬ ‫ביומן‬ ‫רפלקציה‬ ‫האישי‬ ‫ביומן‬ ‫רפלקציה‬ ‫האישי‬ ‫השיעור‬ ‫מהלך‬ ‫השיעור‬ ‫מהלך‬ ‫קוראת‬ ‫המורה‬ ‫התלמיד‬ ,‫טקסט‬ ‫הקשב‬ ‫פנס‬ ‫מכוון‬... More

Read the publication