1991 Kurdistan û Kurd – Lêkolînek Siyasî û Aborî
Read

1991 Kurdistan û Kurd – Lêkolînek Siyasî û Aborî

by www.1kurdistan.weebly.com

L Df« Abduiehman. Qasimla KUR » ISTAN Û K ^ tÊKOJjNEK SÎTASÎ Û iUSORl JN Wesanên Jîna Nû

Read the publication