128
Read

128

by liliana elias

‫ישרא‬ ‫מדינת‬ ‫ל‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫הוראה‬ ‫עובדי‬ ‫מינהל‬ ‫מקצועי‬ ‫לפיתוח‬ '‫א‬ ‫אגף‬ :‫המקצועית‬ ‫ההתפתחות‬ ‫תכנית‬ ‫שם‬ ‫ברשת‬ ‫תקשורת‬ – ‫חינוכית‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ( 128 ) ‫בקטגוריה‬ ‫התכנית‬ ‫ש‬ ‫ל‬ : ‫רוחב‬ ‫נושא‬ - ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫אוריינות‬ - 21 [... More

Read the publication