243
Read

243

by liliana elias

‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫מקצועית‬ ‫והתפתחות‬ ‫הכשרה‬ ‫מינהל‬ ‫הוראה‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫התכנית‬ ‫שם‬ : ‫תקשורתי‬ ‫ככלי‬ ‫סרטים‬ ‫הפקת‬ , ‫וחינוכי‬ ‫קולנועי‬ ‫ד‬ ' – ‫ו‬ ' • ‫ל‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנית‬ : ‫לתקשורת‬ ‫מורה‬ • ‫בקריירה‬ ‫שלב‬ : ‫השלבים‬ ‫כל‬ •... More

Read the publication