28
Read

28

by liliana elias

‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫מקצועית‬ ‫ולהתפתחות‬ ‫להכשרה‬ ‫המינהל‬ ‫הוראה‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫תכנית‬ ‫שם‬ ‫המקצועית‬ ‫ההתפתחות‬ : ‫הישגים‬ ‫הערכת‬ - ‫מבחנים‬ :‫ל‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנית‬ ‫ראמ‬ " ‫ה‬ :‫בקריירה‬ ‫שלב‬ ‫השלבים‬ ‫כל‬ :‫גיל‬ ‫שכבת‬ ‫א‬ - ‫ט‬ :‫פיקוח‬... More

Read the publication