149
Read

149

by liliana elias

‫מדינת‬ ‫ישרא‬ ‫ל‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫הוראה‬ ‫עובדי‬ ‫מינהל‬ ‫מקצועי‬ ‫לפיתוח‬ '‫א‬ ‫אגף‬ ‫תכנית‬ ‫שם‬ : ‫המקצועית‬ ‫ההתפתחות‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫ארגוני‬ ‫וידע‬ ‫מידע‬ ‫ניהול‬ ( 149 ) ‫בקטגוריה‬ ‫התכנית‬ ‫ש‬ ‫ל‬ : ‫רוחב‬ ‫נושא‬ - ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫אוריינות‬ - 21 [... More

Read the publication