9 3πτυχο Διοίκησης πρώτων εκκλησιών Mq
Read

9 3πτυχο Διοίκησης πρώτων εκκλησιών Mq

by Γραφείο Νεότητας Ι.Μ. Φωκίδος

Κατά την εκεί παραμονή τους, διηγήθη- καν στους χριστιανούς της Αντιοχείας πώς η Χάρη του Αγίου Πνεύματος που ενερ- γούσε, δια μέσου των δύο αποστόλων, φώ- τιζε τις ψυχές των εθνικών (ανθρώπων δηλ. που δεν κατάγονταν από τους Εβραίους), ώστε να ασπαστούν... More

Read the publication