15 Αιρέσεις και Σύνοδοι Mq
Read

15 Αιρέσεις και Σύνοδοι Mq

by Γραφείο Νεότητας Ι.Μ. Φωκίδος

τισμός, ο Πελαγιανισμός, ο Μονοθελητι- σμός, ο Μονοενεργητισμός, ο Παυλικιανι- σμός, η Εικονομαχία, οι Βογόμιλοι, ο Εβιωνιτισμός, ο Μανιχαϊσμός, ο Σαβελλια- νισμός κ.λπ. τα οποία και αποτελούν αιρέ- σεις για την Ορθόδοξη εκκλησία. Γιατί οι αποφάσεις των... More

Read the publication