FURD Cities Monitor Vol.2 (February 2017)
Read

FURD Cities Monitor Vol.2 (February 2017)

by FURD RSU

ในฉบับนี้ FURD Cities Monitor ขอนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมืองแบบ Placemaking หรือการปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นพื้นที่ทำประโยชน์ให้กับคนเมือง ทำไมแนวคิดนี้ถึงน่าสนใจ พื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการดึงการมีส่วนร่วมให้เข้ามาทำกิจกรรม... More

Read the publication