מהלך עבודה של מפתח הדרכה במכרז משרד החינוך
Read

מהלך עבודה של מפתח הדרכה במכרז משרד החינוך

by lnet learnonet

‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫במכרז‬ ‫הדרכה‬ ‫מפתח‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫מהלך‬ 1 ‫ומורן‬ ‫איריס‬ ‫עם‬ ‫התנעה‬ ‫פגישת‬ . 2 :‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫המפתח‬ ‫עם‬ ‫ראשונית‬ ‫פגישה‬ .  ‫מתוקשב‬ ‫קורס‬ ‫מהו‬ ‫הסבר‬  ‫המקוון‬ ‫המורה‬ ‫תפקיד‬  ‫הלימודי‬ ‫התוכן‬ ‫הבנת‬  ‫היעד‬... More

Read the publication