Thời Khóa Biểu
Read

Thời Khóa Biểu

by TomyNguyen90

Mã môn Tên môn Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Tiết Phòng Tiết Phòng Tiết 1705ANST1211 Thống kê kinh doanh 8,9,10 C34 1706EACC1611 Kế toán tài chính 3 6,7,8 C14 1708FMGM2311 Bảo hiểm 1709TEMG2911 Quản trị dịch vụ 1,2,3 1711EACC1711 Kế toán thuế 1709FACC0111 Nguyên lý kế... More

Read the publication