עלון חודש טבת
Read

עלון חודש טבת

by racheli elmalich

,‫יקרים‬ ‫חינוך‬ ‫וצוותי‬ ‫גננות‬ ,‫מנהלים‬ ,‫שלכם‬ ‫ומבורכת‬ ‫מפוארת‬ ‫עשייה‬ ‫מתקיימת‬ ‫במחוז‬ ‫כולנו‬ ‫בפני‬ ‫להביא‬ ‫ומתרגשים‬ ‫שמחים‬ ‫אנו‬ ,‫ולכן‬ .‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫חמ"ד‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫וירטואלי‬ ‫עלון‬ ,‫מחוזיות‬ ‫עשיות‬ "‫ה"במה‬ ‫על‬ ‫לעלות‬ ‫יאפשר‬... More

Read the publication