ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამები – 2017.
Read

ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამები – 2017.

by შპს სკოლა ევრო–2000

otFth n n b 2017 vROl, 0600560 06(I)854R0 OsAOGqft J6Ob6585 d560AFq C551,5 R5 FR0OC65OA65B0 LJd00bo,5 85405J085R0: I. ;fs<6or2qo n5.> 1. qSjLoSt'rRobor bo$33;, SoLo Jor6qoJo6o Rr Sopo$oSocrro 35o?353qerd;; bo$13ob 35o?353(,BoL GAqD: g.:g.:t6cnerXdo Rr... More

Read the publication