სასწავლო პროცესის დაგეგმვა.
Read

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა.

by შპს სკოლა ევრო–2000

სასწავლო პროცესის დაგეგმვა მიზანი: პედაგოგები გაეცნობიან: • მოსწავლესა და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვის ზოგად პრინციპებს; • განათლების მიზნების (ბლუმის) ტაქსონომიას, რათა შეძლონ ამ ცოდნის ეფექტურად გამოყენება მოქნილი და კრეატიული... More

Read the publication