ניצני חשיבה לתלמיד לאתר
Read

ניצני חשיבה לתלמיד לאתר

by dekel rinat

‫י‬ ִּ ‫ל‬ ֶ ‫ש‬ ‫יול‬ ִּ ‫ט‬ ַ ‫ה‬ ‫ה‬ ָ ‫יב‬ ִ ‫ש‬ ֲ ‫ח‬ ַ ‫ה‬ ‫רץ‬ ֶ ‫א‬ ְּ ‫ב‬ ‫ה‬ ָ ‫יב‬ ִׁ ‫ש‬ ֲ ‫ח‬ ‫ֵי‬ ‫נ‬ ָ ‫יצ‬ ִ ‫נ‬ ‫ילויות‬ ִ ‫ע‬ ְ ‫פ‬ ‫רת‬ ֶ ‫ֹב‬‫ו‬‫ח‬ ‫ה‬ ָ ‫יב‬ ִׁ ‫ש‬ ֲ ‫ח‬ ַ ‫ה‬ ַ ‫יתוח‬ ִ ‫פ‬ ְ ‫ל‬ More

Read the publication