ניצני חשיבה לתלמיד פנים
Read

ניצני חשיבה לתלמיד פנים

by rinat dekel

!‫ֹם‬‫ו‬‫ל‬ ָ ׁ ‫ש‬ !‫ים‬ ִ ‫א‬ ָ‫ּב‬ ַ ‫ה‬ ‫ים‬ ִ‫רּוכ‬ ְ ‫ּב‬ ‫ּיּול‬ ִ ‫ט‬ ְ ‫ל‬ ‫את‬ ֵ‫צ‬ ָ‫ל‬ ‫ים‬ ִ‫נ‬ָ‫כ‬‫מּו‬ ?‫ה‬ ָ‫יב‬ ִ ‫ׁש‬ ֲ‫ח‬ ַ ‫ה‬ ‫ץ‬ ֶ ‫ר‬ ֶ‫א‬ ְ ‫ּב‬ ,‫ידֹות‬ ִ ‫ח‬ ‫ר‬ֹ‫ּת‬ ְ ‫פ‬ִ‫נ‬ ,‫ים‬ ִ ‫ק‬ ָ‫ח‬ ְ ‫ׂש‬ ִ ‫מ‬ ‫ק‬ ֵ‫ח‬ ַ ‫ׂש‬ְ‫נ‬... More

Read the publication