67. 180 σελίδες-Πλατάρος-Γιάννης-Μικρές-Μαθηματικές-Εργασίες-4-Από-6
Read

67. 180 σελίδες-Πλατάρος-Γιάννης-Μικρές-Μαθηματικές-Εργασίες-4-Από-6

by Γιάννης Πλατάρος

Συλλογή με Μαθηματικζσ εργαςίεσ Ανάλυση, Γεωμετρία, Νέες Τεχνολογίες κ. ά. 4 από 6 αρχεία Γιάννησ Πλατάροσ Ανθυφαίρεςη Η Ευκλείδεια Γεωμετρία Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΕΚΔΟΣΗ 2019 Ανταναίρεςη Το άπειρο Αντιπαράδειγμα ISBN : 978-618-84295-7-4 Διδακτική... More

Read the publication