66. 118 σελίδες-Πλατάρος-Γιάννης-Μικρές-Μαθηματικές-Εργασίες-3-Από-6
Read

66. 118 σελίδες-Πλατάρος-Γιάννης-Μικρές-Μαθηματικές-Εργασίες-3-Από-6

by Γιάννης Πλατάρος

Συλλογή με Μαθηματικζσ εργαςίεσ Ανάλυση, Γεωμετρία, Νέες Τεχνολογίες κ. ά. 3 από 6 αρχεία Γιάννησ Πλατάροσ Ανθυφαίρεςη Η Ευκλείδεια Γεωμετρία Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΕΚΔΟΣΗ 2019 ISBN : 978-618-84295-6-7 Ανταναίρεςη Το άπειρο Αντιπαράδειγμα Διδακτική... More

Read the publication