65. 50 σελίδες-Πλατάρος-Γιάννης-Μικρές-Μαθηματικές-Εργασίες-2-Από-6
Read

65. 50 σελίδες-Πλατάρος-Γιάννης-Μικρές-Μαθηματικές-Εργασίες-2-Από-6

by Γιάννης Πλατάρος

Συλλογή με Μαθηματικζσ εργαςίεσ Ανάλυση, Γεωμετρία, Νέες Τεχνολογίες κ. ά. 2 από 6 αρχεία Γιάννησ Πλατάροσ Ανθυφαίρεςη Η Ευκλείδεια Γεωμετρία Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΕΚΔΟΣΗ 2019 Ανταναίρεςη Το άπειρο Αντιπαράδειγμα ISBN : 978-618-84295-5-0 Διδακτική... More

Read the publication