69. 117 σελίδες-Πλατάρος-Γιάννης-Μικρές-Μαθηματικές-Εργασίες-6-Από-6-Αρχεία.
Read

69. 117 σελίδες-Πλατάρος-Γιάννης-Μικρές-Μαθηματικές-Εργασίες-6-Από-6-Αρχεία.

by Γιάννης Πλατάρος

Συλλογή με Μαθηματικζσ εργαςίεσ Ανάλυση, Γεωμετρία, Νέες Τεχνολογίες κ. ά. 6 από 6 αρχεία Γιάννησ Πλατάροσ Ανθυφαίρεςη Η Ευκλείδεια Γεωμετρία Απειροςτικόσ Λογιςμόσ ΕΚΔΟΣΗ 2019 ISBN : 978-618-84295-9-8 Ανταναίρεςη Το άπειρο Αντιπαράδειγμα Διδακτική... More

Read the publication