ח י ד ו מ ם משימה לבית
Read

ח י ד ו מ ם משימה לבית

by Shani

‫ח‬ ַ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ ם‬‫מ‬ ‫ּוֵמ‬ ‫וחֵמישה‬ ‫דוֵמֵמי ם‬ ‫פרטי ם‬ ‫חֵמישה‬ ‫ובחרו‬ ‫ביתכ ם‬ ‫בסביבת‬ ‫הסתובבו‬ ‫בֵמקו ם‬ ‫ציירו‬ / ‫רשֵמו‬ .‫ביתכ ם‬ ‫בסביבת‬ ‫הנֵמצאי ם‬ ‫חיי ם‬ ‫פרטי ם‬ .‫בטבלה‬ ‫לכך‬ ‫הֵמתאי ם‬ ‫ח‬ ַ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ ם‬‫מ‬ ‫ּוֵמ‬ More

Read the publication