פרשת שמיני - שני בנים ואמא אחת.
Read

פרשת שמיני - שני בנים ואמא אחת.

by אפרת והב-יעקב

‫בס"ד‬ ‫פרשת שמיני – שני בנים ואמא אחת‬ ‫אחת הטרגדיות העצובות שבמקרא כתובה בפרשתנו‪:‬‬ ‫ַויָּב ֹא מֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹן‪ֶׁ ,‬אל‪-‬אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד‪ַ ,‬ויֵצְ אּו‪ַ ,‬ויְבָּ ְרכּו ֶׁאת‪-‬הָּ עָּ ם; ַוי ֵָּרא כְ בֹוד‪-‬יְהוָּה‪ֶׁ ,‬אל‪ָּ -‬כל‪-‬הָּ עָּ ם‪ .‬ו... More

Read the publication