מידעון-אשכילה
Read

מידעון-אשכילה

by שילה וחני שאער

”‫רבקה‬ ‫“בית‬ ‫מכללת‬ ‫הוראה‬ ‫עובדי‬ ‫ולהכשרת‬ ‫לחינוך‬ ‫מכללה‬ ‫חב”ד‬ ‫כפר‬ 6084000 ,'‫ב‬ ‫חב"ד‬ ‫כפר‬ 03-9602350/1-5 :'‫טל‬ 03-9602356 :‫פקס‬ askila@rivka.org.il :‫דוא"ל‬ www.rivka.org.il :‫האתר‬ ‫כתובת‬ ‫תשע"ז‬ ‫לשנה"ל‬ More

Read the publication